GROSS - plyn

montáž - servis - revize

voda - topení

Informace a přístup k osobním údajům

    1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále je GDPR) je:

Vladislav Gross
Sokolská 513
Mikulovice
790 84

Mobil: +420 607 746 013
Email: ladagross@seznam.cz

  1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty zákazníkem nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky nezbytné pro plnění smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi zákazníkem a správcem a pro daňové účely. Správcem jsou požadovány pouze osobní údaje nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, IČ, kontakt).

  1. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou pouze osoby podílející se na dodání zboží a služeb a realizaci plateb na základě smlouvy. Osobní údaje jsou předávány příjemců pouze v minimálním rozsahu nezbytně nutném pro plnění objednávky. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

  1. Práva zákazníka

Zákazník má právo požadovat od správce přístup k jeho vlastním osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

© GROSSPLYN.CZ

montáž – servis – revize - voda – topení